Nabór na stanowisko Broker lokalny

Dodano: Paź 19 2016 Autor: Personal PR

logotypy-unijne

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza nabór na stanowisko Broker lokalny w związku z realizacją projektu Pomorski Broker Eksportowy

Zatrudnienie/wymiar etatu:

Umowa o pracę, wymiar do ustalenia

Obowiązki:

 • identyfikacja MŚP, w szczególności startupów z potencjałem eksportowym  w województwie pomorskim nieaktywnych dotychczas na rynkach zagranicznych
 • zbudowanie bazy firm z określonym potencjałem rynkowym, produktami, usługami
 • przeprowadzenie badań firm zainteresowanych eksportem
 • promocja oferty projektu Pomorski Broker Eksportowy

 

Wykształcenie:

 • wykształcenie wyższe magisterskie

Predyspozycje i umiejętności:

 • znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym
 • bardzo dobra obsługa pakietu MS Office
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność aktywnego słuchania
 • zdolności komunikacyjne
 • znajomość i umiejętność wykorzystania technik sprzedaży
 • umiejętność analizy i syntezy danych
 • mile widziana umiejętność posługiwania się metodami i narzędziami do zarządzania projektem
 • umiejętność organizacji czasu pracy własnej
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • postawa zorientowana na działanie
 • efektywna praca w zespole
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i presją czasu

Doświadczenie:

 • 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze doradztwa dla firm, współpracy z przedsiębiorstwami
 • w zakresie usług doradczych dla firm, które chciałyby eksportować lub już eksportują, w zakresie budowania relacji biznesowo-handlowych i/lub zarządzania i/lub wprowadzania nowych rozwiązań/produktów i/lub marketingu i/lub tworzenia biznesplanów i strategii rozwojowych
 • doświadczenie w efektywnym pozyskiwaniu informacji, przeprowadzaniu analiz, przygotowywaniu raportów
 • mile widziane doświadczenie związane z eksportem

 

Inne:

 • gotowość do wyjazdów w obrębie całego województwa pomorskiego
 • prawo jazdy kategorii B i własny samochód

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny

Dokumenty należy przesyłać do dnia 26 października 2016r. na adres:  m.smolak@inkubatorstarter.pl

Inne informacje:

 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58/731-65-78 lub pod adresem email smolak@inkubatorstarter.pl

pantone

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk

Zarząd: Małgorzata Jasnoch – Prezes Zarządu, Joanna Grandzicka – Wiceprezes Zarządu
Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku- Północ w Gdańsku,
VII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000234045
NIP: 583-290-74-40,  Regon: 220049622

Kategoria: Rekrutacja