W gdańskich szkołach powracają zgamifikowane „Lekcje Przedsiębiorczości”! Druga edycja innowacyjnego programu przyciąga kolejne szkoły!

Dodano: Sie 31 2015 Autor: Personal PR

Wraz z początkiem roku szkolnego kilkuset gdańskich gimnazjalistów i licealistów rozpocznie zgamifikowane zajęcia realizowane w ramach projektu „Lekcje Przedsiębiorczości” organizowanego przez Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER wraz z Miastem Gdańsk. Do drugiej edycji programu zgłosiło się w sumie 21 szkół i 26 nauczycieli. W realizacji zadań pomaga im specjalna platforma internetowa pozwalającą śledzić postępy swojej pracy.

„Lekcje Przedsiębiorczości” to program zajęć wykorzystujących w procesie nauczania znane z gier mechanizmy służące do angażowania i motywowania graczy, w tym przypadku – uczniów wykonujących kolejne zadania i projekty, nad którymi czuwa nauczyciel. Program został opracowany we współpracy z ekspertkami od gamifikacji, które na co dzień wykorzystują metodę gamifikacji w pracy ze studentami uczelni wyższych.

Do drugiej edycji programu do 6 gdańskich szkół uczestniczących poprzednio w pilotażu dołączy 15 nowych. Powiększy się też znacznie liczba uczniów objętych programem – w ubiegłym roku było ich 168.

lekcje_przedsiebiorczosci

– Cieszy nas, że coraz więcej szkół dostrzega potrzebę zmian, decyduje się wykorzystać nasz program „Lekcji Przedsiębiorczości” i skorzystać z gamifikacji, która pozwala na ciągłe docenianie ucznia, dostrzeganie jego mocnych stron, zaspokajanie naturalnej ciekawości, rozwój, zdobywanie nowych osiągnięć przy zachowaniu autonomii co do decyzji dotyczących kierunku i formy wykonania pracy. Stawiamy na bardziej efektywną edukację, budującą kompetencje i postawy proprzedsiębiorcze oraz dającą więcej satysfakcji i zrozumienia tematu uczniom i uczennicom – mówi Kinga Kuczyńska z Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER.

Roczny cykl zajęć, obejmujących całość podstawy programowej, podzielony jest na kilka obszarów tematycznych, które mogą być realizowane przez nauczyciela osobno lub w całości. Punktem wyjścia są ćwiczenia wykonywane na lekcji oraz w domu, z tą różnicą, że większość z nich jest dobrowolna – to uczniowie decydują, czy podejmować dodatkowe zadania i w jakiej formie. Na lekcjach nie stosuje się systemu oceniania poprzez stopnie. Zastępują je punkty, które na koniec każdego obszaru tematycznego przeliczane są na oceny. Uczniowie walczą również o tokeny, które mogą wykorzystać do przesunięcia terminu realizacji kolejnych zadań lub pojęcia dodatkowych wyzwań. Dodatkowo, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, mogą przyznawać sobie nawzajem odznaki motywacyjne świadczące o tym, co stanowi najmocniejszą stronę danego ucznia czy uczennicy.

Na potrzeby lekcji STARTER proponuje również nieobligatoryjnie skorzystanie z fabuły urozmaicającej zajęcia. Uczniowie mogą np.: wcielić się w rolę startupowców realizujących projekt dla inkubatora przedsiębiorczości; rekrutów walczących o przyjęcie do Tajnej Agencji Jeszcze Tajniejszego Wywiadu, której szefem jest wykładowca; wziąć udział w międzygalaktycznej podróży (Gwiezdna Akademia) lub zostać Kadetami Wydziału ds. Gospodarki i Biznesu Korpusu Specjalnego walczącymi z Wielkim Imperatorem.

– Oprócz zgamifikowanych zajęć stworzyliśmy platformę internetową, która nie tylko pozwala podejrzeć wyniki pracy, podsumować zrealizowane przez uczniów ćwiczenia i zadania oraz zobaczyć zdobyte wyróżnienia, ale stanowi również miejsce integracji wykładowcy z uczniami, którzy pracują tam również nad budową swoich profili osobowych. Dodatkowo realizujemy cykliczne zajęcia warsztatowe ze współpracującymi z nami przy programie nauczycielkami i nauczycielami, podczas których nie tylko wyjaśniamy wszelkie kwestie związane z podejmowaniem kolejnych obszarów tematycznych programu, ale również przeprowadzamy warsztaty, np. z tworzenia modeli biznesowych (BMC) czy Design Thinking. Nasz program to wartość dodana nie tylko dla uczniów chętniej przystępujących do nauki, ale i dla szkół i nauczycieli – mówi Kinga Kuczyńska.

platforma

„Lekcje Przedsiębiorczości” rozpoczną się zgodnie z rytmem roku szkolnego w szkołach, które zgłosiły się wcześniej do programu poprzez stronę www.lekcjeprzedsiebiorczosci.pl, i potrwają aż do wakacji. Organizatorzy liczą, że w przyszłości zgamifikowane „Lekcje Przedsiębiorczości” uda się realizować w szkołach zlokalizowanych w całej Polsce.

„Lekcje Przedsiębiorczości” to rozpoczęty w roku szkolnym 2014/2015 program Miasta Gdańsk i Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER, którego celem jest zmiana sposobu uczenia przedsiębiorczości w gimnazjach i liceach poprzez wykorzystanie mechanizmów motywacyjnych spotykanych w grach, angażujących uczniów i uczennice w proces kształcenia i rozwijania swoich kompetencji oraz postaw przedsiębiorczych.

Do pracy nad powstawaniem programu zaproszeni zostali dyrektorzy i nauczyciele z gdańskich szkół oraz eksperci od gamifikacji. To pierwszy taki projekt w Polsce i pierwszy krok do wprowadzenia gamifikacji do edukacji przedsiębiorczości w Gdańsku.

Więcej o projekcie „Lekcje Przedsiębiorczości” na stronie: LekcjePrzedsiebiorczosci.pl.

Więcej o inicjatywach STARTERA mających na celu popularyzację idei gamifikacji: GamLab.pl.